Com detectar el trastorn infantil de manera precoç

      62 comentaris a Com detectar el trastorn infantil de manera precoç

Mª José Buj Pereda, professora col·laboradora del màster en Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge i directora de DEEDU (Tecnologia al servei de l’Educació).

La detecció primerenca de trastorns de desenvolupament –existents o potencials– contribueix a reduir les seves conseqüències en el desenvolupament global de l’infant. També ajuda a compensar i adaptar-se a les seves necessitat específiques, a reduir els efectes secundaris, a considerar l’infant com un subjecte actiu en la intervenció i a atendre les necessitats de la família i de l’entorn.

Un cop el nen o nena va a l’escola, els mestres i educadors són un important agent de detecció. En aquesta etapa poden apreciar-se problemes en les capacitats i comportaments bàsics per a l’aprenentatge: habilitats motores, de socialització i de llenguatge, dificultats d’atenció i percepció, i limitacions cognitives o emocionals que abans no havien estat detectades.

Les condicions i les interaccions que es produeixen a l’escola són diferents a les de l’entorn familiar: en la majoria dels casos permeten posar de manifest la presència de desviacions en l’evolució, desajustos en el desenvolupament psicoafectiu del nen, i /o alteracions en el seu comportament que, pel seu propi caràcter o per la menor gravetat del trastorn, poden passar fàcilment inadvertides als pares i al personal sanitari.

Criatures amb risc psicosocial

Si l’aprenentatge del nen depèn en part del medi en el qual es desenvolupa, aquest entorn influirà en el seu procés evolutiu i maduratiu. Es considera que un infant és de risc psicosocial si viu en condicions poc favorables (manca de cura per part de la família, absència de mare/pare, maltractament, abús, o negligència), que afecten el procés de desenvolupament. Per poder evidenciar signes i desviacions en el desenvolupament i conduir a una detecció eficaç dels possibles trastorns cal un seguiment evolutiu adequat.

Durant el primer any de vida es poden diagnosticar la majoria de trastorns greus del desenvolupament, com ara paràlisi cerebral, retard maduratiu o dèficits sensorials. Durant el segon any es poden detectar les formes moderades o lleus dels trastorns anteriors, així com els trastorns corresponents a l’espectre autista.

Entre els dos i els quatre anys es podran identificar trastorns del llenguatge, trastorns motrius menors i de conducta que podrien haver-se presenciat en etapes anteriors. A partir del cinquè any, les exigències de l’escolarització posen en evidència, si no s’han detectat abans, la deficiència mental lleu, les disfuncions motores fines, les dificultats en l’aprenentatge curricular, etc.

Nens de risc biològic

Un infant viu un risc biològic quan pateix alguna situació que pot alterar el seu procés maduratiu durant les etapes prenatal, perinatal, postnatal o durant el desenvolupament primerenc (prematurs, amb baix pes, o patiment per hipòxia). Depenent de l’etapa en la qual es trobi, es podran detectar algunes situacions de risc.

Durant l’etapa prenatal, per exemple, es poden detectar la presència d’alteracions que conduiran a un trastorn del desenvolupament i/o a una discapacitat (cromosomopatia o espina bífida). En l’etapa perinatal es presta atenció als nens que poden patir alteracions en el seu desenvolupament per condicions genètiques o de caràcter biològic o orgànic (infeccions intrauterines, hipòxia, o hemorràgies cerebrals).

L’etapa postnatal és important per detectar problemes de desenvolupament: els primers mesos i els primers anys el nen pot presentar alteracions de tipus emocional, relacional i també disfuncions interactives precoces.

Els gens i l’ambient

En el procés de desenvolupament infantil, els factors genètics interactuen amb els ambientals, que poden ser biològics (estat de salut), o psicosocials (interacció del nen amb l’entorn, vincles afectius, etc). Aquests aspectes determinen també el desenvolupament emocional de l’individu, les conductes d’adaptació, les funcions de comunicació i l’actitud davant l’aprenentatge. Quan algun d’aquests factors es veu alterat, el desenvolupament eficaç pot perillar.

Sistema nerviós i personalitat

La maduració del sistema nerviós, el desenvolupament de funcions psíquiques i l’estructuració de la personalitat formen part del desenvolupament infantil, un procés complex i dinàmic. Els primers anys de vida són clau, perquè és el moment en què es configuren les habilitats perceptives, cognitives, motrius, lingüístiques, afectives i socials que faran plausible la interacció equilibrada amb l’entorn.

Durant la primera infància el sistema nerviós es troba en procés de maduració –que comença en la fase intrauterina– i el cervell té una gran plasticitat. Aquesta plasticitat disminueix amb els anys i permet readaptar i reorganitzar constantment el sistema nerviós però, alhora, comporta una vulnerabilitat més gran enfront de les adversitats de l’entorn. Les alteracions en l’adquisició d’objectius propis dels primers estadis evolutius poden suposar un problema per a un correcte desenvolupament posterior.

Davant d’un infant que pateix alguna alteració és important quan es detecta i quan es comença l’atenció. Com més aviat li arribin els estímuls adequats, l’aprofitament de la plasticitat cerebral serà més gran i, per tant, es reduiran les conseqüències negatives.

62 thoughts on “Com detectar el trastorn infantil de manera precoç

 1. Pingback: writeessay

 2. Pingback: Cialis 20mg

 3. Pingback: Cialis 20mg

 4. Pingback: Cialis online

 5. Pingback: newtube sirius313 abdu23na1089 abdu23na54

 6. Pingback: newtube sirius528 abdu23na5523 abdu23na89

 7. Pingback: topfuck123gals.mobi link to the page ieTK

 8. Pingback: lanceremad1987.wikidot.com here is the link

 9. Pingback: fknjn544a524 afeu23na44 abdu23na4

 10. Pingback: tubela.net265 afeu23na8262 abdu23na13

 11. Pingback: hd videos tubepla.net134 afeu23na4217 abdu23na1

 12. Pingback: 946DJL9Hy4z

 13. Pingback: hdmobilesex.me

 14. Pingback: cialisonla.com

 15. Pingback: schattopengine.mobi more on the page rOT

 16. Pingback: schattopengine.mobi source

 17. Pingback: pronshadowengine.mobi page GVCEd

 18. Pingback: xxxvipsearch.mobi

 19. Pingback: here

 20. Pingback: i'll provide a link

 21. Pingback: pronbestrank.mobi read

 22. Pingback: schatshadowengine.mobi

 23. Pingback: schatshadowengine.mobi page

 24. Pingback: schatshadowrank.mobi click to continue o6Dd

 25. Pingback: follow this address

 26. Pingback: schatfreese.mobi follow the link

 27. Pingback: schatfreese.mobi

 28. Pingback: find out more here

 29. Pingback: pronvipse.mobi read AGRADL

 30. Pingback: schatshadowrank.mobi read completely 4yYcN

 31. Pingback: schatshadowrank.mobi

 32. Pingback: topsexportal.mobi

 33. Pingback: fastsexsearch.mobi click to find out more MZo

 34. Pingback: fastsexsearch.mobi article source ezT

 35. Pingback: fastsexsearch.mobi click for details

 36. Pingback: based on these data

 37. Pingback: click to to learn more

 38. Pingback: fastfucksite.mobi

 39. Pingback: as reported here

 40. Pingback: speedsexsite.mobi

 41. Pingback: fastfuckse.mobi click for details

 42. Pingback: fastsexportal.mobi go QteZxG

 43. Pingback: topfucksearch.mobi visit the source

 44. Pingback: oklandbestsecuritysystems.info

 45. Pingback: oklandtophomeguard.info

 46. Pingback: link

 47. Pingback: more info

 48. Pingback: oklandviphomeguard.info taken from here 4VWk

 49. Pingback: oklandviphomeguard.us visit the page

 50. Pingback: address

 51. Pingback: oklandtophomeguard.us click to find out more

 52. Pingback: oklandbesthomesecurity.info

 53. Pingback: oklandviphomeguard.info follow this address x9wPB

 54. Pingback: youtube.com

 55. Pingback: waterproof mid hiking boots salomon

 56. Pingback: 讟讘注转 讻住祝 驻专讞讬 讗驻专住拽 pandora

 57. Pingback: buty m skie do aktywnego marszu buty do aktywnego marszu buty do

 58. Pingback: lego dimensions starter pack ps3 playstation 3 envio gratis

 59. Pingback: carbon fiber a pioneering material

 60. Pingback: the clothes basket

 61. Pingback: helt ny x talon 200

 62. Pingback: travel wash bag archives nomad cph

Comments are closed.