Montse Guitert: “Apoderament digital significa formar persones amb actitud cívica a internet”

Montse Guitert, directora del programa de Competències Digitals i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació.

L’apoderament digital de les persones significa:

– Formar individus amb una actitud cívica digital, perquè siguin crítics amb la tecnologia i, alhora, siguin conscients del que representa tenir una identitat a la xarxa.
– Aprendre a buscar informació i a seleccionar-la de una manera crítica i efectiva.
– Crear, tractar i difondre la informació des de diversos canals.
Conèixer la tecnologia per poder donar resposta a necessitats.
Comunicar-nos i col·laborar de manera efectiva utilitzant la tecnologia.

La professora Montse Guitert va intervenir en l’acte del Dia Mundial d’Internet celebrat al Senat el 17/05/2017.