Guillermo Bautista: “Organitzar l’aula amb files i columnes de cadires i taules davant d’una pissarra ja no respon a les expectatives i necessitats educatives”

L’espai per aprendre a l’escola no ha experimentat pràcticament canvis des de fa un segle. Malgrat tot, els seus protagonistes han canviat dràsticament: estudiants, professorat, continguts i recursos avui no tenen res a veure amb els de fa pocs anys. Però segueixen aprenent des del mateix tipus d’aula.

La recera SmartClassroom es proposa avaluar, repensar i millorar l’arquitectura interior i el disseny de l’aula, a més dels recursos de què se serveix el professorat per impartir classe. I ho vol fer posant especial atenció a la “integració didàctica i invisible de les TIC”. L’objectiu últim és fer que  l’aprenentatge sigui el màxim d’eficient i satisfactori i, com a conseqüència, contribuir a la innovació pedagògica.

En parlen Guillermo Bautista, cap del projecte, i la investigadora Marta López en aquest àudio:

Guillermo Bautista descriu, seguidament, els entorns d’aprenentatge: