Epica Initiative, una aliança estratègica entre Àfrica i Europa per fer més visibles les competències dels estudiants al mercat laboral

Lourdes Guàrdia, directora del màster universitari d’Educació i TIC (e-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya; Marcelo Maina, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i Albert Sangrà, director de la càtedra UNESCO en Educació i tecnologia per al canvi social. Tots tres són investigadors del projecte Epica Initiative i del grup de recerca Edul@b.

La necessitat de millorar la qualitat i visibilitat de les competències dels recents titulats de les universitats africanes és l’origen del projecte europeu Epica Initiative. L’objectiu d’aquesta iniciativa és donar més visibilitat a les competències que es desenvolupen a la universitat mitjançant un sistema d’e-portfoli innovador i escalable que, en aquest cas, desenvoulupa l’empresa MyDocumenta. Per tant, Epica Initiative es proposa reduir l’escletxa que hi ha entre conèixer què poden aportar al món laboral els graduats i el que busquen les empreses. I ho fa mitjançant un procés de codecisió, adaptació, implementació i validació d’un producte visual digital en un format innovador i escalable que mostra les competències que s’han desenvolupat al llarg de la formació universitària.

L’e-portfoli és un dossier digital d’aprenentatge que presenta una col·lecció d’evidències sobre les habilitats i coneixements professionals i personals d’un usuari, més enllà d’un currículum tradicional. Les evidències són proves, registres o mostres d’aprenentatge que es poden presentar en format textual, fitxers electrònics, imatges, fitxers multimèdia, entrades de blocs, enllaços, etc. Gràcies al seu format digital, es pot actualitzar de manera àgil i es pot enllaçar amb altres aplicacions i xarxes socials.

Entre Àfrica i Europa

Per portar Epica initiative a la pràctica s’ha creat una associació estratègica d’abast internacional integrada per la Universitat de Makerere (Uganda), la Universitat de Maseno (Kènia), la Universitat Oberta de Tanzània, la Universitat Virtual Africana, la Universitat Oberta de Catalunya, l’International Council for Open and Distance Education i les empreses internacionals ICWE (companyia internacional d’esdeveniments i comunicació) i MyDocumenta (responsable de desenvolupar l’eina d’ePortfoli per a aquest projecte).

L’associació estratègica d’aquestes institucions es proposa facilitar la reflexió dels estudiants sobre el seu propi aprenentatge, donant lloc a una major conscienciació sobre les estratègies i necessitats de formació.

La presència de centres d’educació superiors de l’Àfrica respon al canvi rotund que la tecnologia està impulsant al continent, on el coneixement s’ha convertit en un motor clau de creixement i desenvolupament. A més, l’educació ha de satisfer les demandes del lloc de treball i proporcionar les habilitats i competències necessàries per fomentar les economies locals. Cal tenir en compte que hi ha un gran desajustament entre les habilitats dels joves treballadors i les que l’empresa necessita en una economia emergent.

Els resultats d’Epica Initiative donaran suport als següents àmbits:

  • Les universitats desplegaran i implementaran les noves metodologies d’ensenyament i aprenentatge basades en competències per afrontar les creixents demandes del mercat en termes de treballadors millor qualificats.
  • Els estudiants i treballadors podran fer més visibles i comparables les seves habilitats i competències desenvolupades en educació formal i no formal
  • Empresaris i empreses podran identificar els candidats que més s’ajustin a les seves necessitats.

Aquest projecte europeu implica les comunitats d’usuaris finals en tot el procés per garantir que la solució de l’e-portfoli compleixi els requisits dels usuaris i del mercat.